Implantologia i Implantoprotetyka w technologii CAD/CAM

Implanty są najlepszym rozwiązaniem w przypadku braków wielu lub pojedynczych zębów. Proces gojenia po zabiegu wspomagamy koncentratem komórkowym z krwi własnej pacjenta – PRF

Dobieramy najlepsze implanty do konkretnego przypadku. W planowaniu zabiegów stosujemy trójwymiarową diagnostykę radiologiczną 3D CBCT. Protetykę na implantach wykonujemy w technice CAD/CAM. 

Wkręcenie pojedynczego implantu kosztuje od 2 500 zł do 3 000 zł zależnie od rodzaju stosowanego implantu. To jest faza chirurgiczna. Po okresie gojenia , od 4 do 5 miesięcy, w którym dochodzi do regeneracji kości, wykonujemy i cementujemy na implantach uzupełnienia protetyczne , porcelanowe. Pojedyncza korona na łączniku standardowym kosztuje 2 000 zł. , natomiast korona metalowa na łączniku indywidualnym tytanowym kosztuje 2 500 zł. Można wykonać koronę pełnoceramiczną na łączniku indywidualnym wykonanym z tlenku cyrkonu. Koszty są wyższe, od 3 500 zł.

Czasami warunki kliniczne wymagają wykonania przed implantacją dodatkowych zabiegów zwiększenia objętości kości, poszerzenia kości wyrostka zębodołowego lub podniesienia dna zatoki metodą otwartą lub zamkniętą. Są to zabiegi odrębne umożliwiające przeprowadzenie implantacji, jednak nie wcześniej niż po wygojeniu kości, zwykle 4-5 miesięcy. Zabieg powiększenia objętości kości wyrostka zębodołowego kosztuje od 1000 do 3000 zł w zależności od potrzeby klinicznej. Podniesienie dna zatoki metodą otwartą kosztuje 3000 zł, natomiast podniesienie dna zatoki metodą zamkniętą (jeżeli pozwalają na to warunki anatomiczne) kosztuje od 1 000 zł. do 3 000 zł. 

Realizujemy program Infection Control – zapobiegania zakażeniom bakteryjnym, wirusowym i grzybiczym personelu i pacjentów. Kiedy my czujemy się bezpieczni, nasi pacjenci są bezpieczni.

 

Możliwe jest płacenie ratalne. Informacja i aplikacja na stronie : https://online.mediraty.pl/index.php?klinikain

 

  

Dr Lidia Kittel, specjalności: Implantologia, Implantoprotetyka i Chirurgia
1. Diagnostyczne zdjęcie tomograficzne 3D na etapie planowania implantacji.
2. Zdjęcie panoramiczne wykonane bezposrednio po implantacji.
5. Zdjęcie z pinem , wykonane w trakcie zabiegu. Pomocne przy ocenie prawidłowego toru i głebokości wprowadzenia implantu.
6. Zdjęcie bezpośrednio po implantacji.
7. Przypadek mnogiej implantacji, w trakcie leczenia.
8. Typowy zabieg implantologiczny.
9. Podczas implantacji stosujemy koncentrat aktywnych komórek regenerujacych PRF, pozyskanych z krwi własnej pacjenta. Koncentrat wprowadzamy do ubytków kostnych i tkanek miękkich.
10. Widok koncentratu PRF zawierającego komórki intensywnie pobudzające odnowę, regenerację i integrację implantu z kością pacjenta. Stosujemy tę metodę w zabiegach chirurgicznych.
11. Koncentrat aktywnych komórek PRF. Koncentrat wolny jest od bakterii oraz innych patogenów. Stosowanie PRF przyspiesza gojenie kości i integrację implantu z kością.
12. Zabieg implantacji z użyciem koncentratu krwi własnej pacjenta - PRF. Gojenie i integracja implantu jest szybsza. Zmniejszony jest ból i obrzęk pozabiegowy.
13. Obrazowanie 3D w planowaniu rodzaju implantu, jego wielkości i toru wprowadzenia
14. Obrazowanie śródzabiegowe z pinami orientacyjnymi.
16. Zdjęcie panoramiczne tego samego pacjenta wykonane bezpośrednio po implantacji.
17. Rozległe braki. Zaplanowaliśmy , wraz z pacjentem, wkręcenie 4 implantów w kość szczęki. Na implantach osadzone zostaną uzupełnienia porcelanowe. Na dole osadzona zostanie proteza.
18. Widok bezpośrednio po implantacji.
19. Etap wykonania leczenia po 4,5 miesiącach od wkręcenia implantów. Na zdjęciu widoczne są transfery wyciskowe , które wraz z wyciskiem powędrują do laboratorium.
20. Przedostatni etap. Łączniki indywidualne dokręcone do implantów połączą implanty z koronami porcelanowymi.
21. Górne uzupełnienia porcelanowe po zacementowaniu.
22. Praca pięknie wkomponowana w rysy twarzy.
wróć