Polityka prywatności

Tożsamość Administratora

Administratorem Państwa danych osobowych jest spółka Lidia Kittel ul. Królewiecka 161/16, 54-117 Wrocław

Kontakt z Administratorem

Kontakt z Administratorem w sprawach związanych z ochroną danych osobowych możliwy jest poprzez:

 • adres: ul. Królewiecka 161/16, 54-117 Wrocław

 • adres e-mail: iod@drkittel.pl

Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu:

 • odpowiedzi na pytanie zamieszczone w formularzu, co stanowi realizację prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego na możliwości prowadzenia komunikacji z potencjalnymi Klientami (art. 6 ust. 1 lit f RODO);

 • w razie nawiązania współpracy Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit b RODO oraz art. 9 ust. 2 lit h RODO w zw. z art. 3 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej oraz art. 24 ustawy o prawach pacjenta), wykonania obowiązków prawnych związanych z wykonaniem i rozliczeniem umowy (art. 6 ust. 1 lit c RODO w zw. z ustawą o VAT oraz ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych) oraz kontaktu w sprawach związanych z umową (art. 6 ust. 1 lit b RODO);

 • analizy statystycznej oraz oceny preferencji użytkowników serwisu w celu poprawy wykorzystywanych funkcjonalności, co stanowi realizację prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO).

W zakresie danych osobowych użytkowników odwiedzających profile Administratora na portalach społecznościowych dane osobowe przetwarzane są w celach związanych z prowadzeniem profilu (między innymi dla umożliwienia dokonywania określonych interakcji), w tym promowania usług i działalności Administratora, jak również w celach statystycznych i analitycznych, co stanowi realizację prawnie uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej jednak w przypadku braku Państwa danych osobowych realizacja wyżej wymienionych celów będzie niemożliwa.

Kategorie odbiorców

Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane przez podmioty wykonujące czynności na naszą rzecz, takie jak:

 • podmiot świadczący usługi hostingowe – dhosting.pl Sp. z o.o. (kontakt bok@dhosting.pl)

 • podmiot świadczący usługi księgowe – coma-1 Sawkiewicz s.c. (kontakt: biuro@coma1.pl)

 • podmioty świadczące usługi pocztowe (Poczta Polska S.A.) lub kurierskie

 • podmiot świadczący usługi informatyczne – Sofi sp. z o.o. (kontakt: rtv@sofiserwis.pl)

 • podmioty wykonujące usługi badań laboratoryjnych

 • podmioty wykonujące prace protetyczne – Maja Kubicka (kontakt: majakubicka@yahoo.pl) Scan_Lab (kontakt: biuro@scanlab.pl) LS Laboratorium Sułkowski s.c. (kontakt: lslaboratorium@gmail.com) Ivodent Pracownia Ortodontyczna (kontakt: ivodent@o2.pl)

Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być również administratorzy portali społecznościowych na których posiadają Państwo konto i na których wykonują Państwo interakcje związane z naszym profilem. Rekomendujemy zapoznanie się również z polityką informacyjną każdego z administratorów portali społecznościowych na których posiadają Państwo konto, którzy również są administratorami danych osobowych użytkowników tych portali.

Okres przechowywania

Państwa dane osobowe z prowadzonej korespondencji będą przetwarzane przez czas niezbędny do udzielenia odpowiedzi na Państwa pytanie oraz do zapewnienia ciągłości komunikacji na wypadek dodatkowych pytań. Planujemy usuwać archiwalną korespondencję po upływie 5 lat od zakończenia prowadzenia korespondencji, ze skutkiem na koniec roku kalendarzowego. Pozwoli to nam w razie potrzeby wykazać, że wywiązaliśmy się z ciążących na nas obowiązków prawnych.

W przypadku zawarcia umowy, Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres jej wykonywania. Okres przetwarzania danych może zostać przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie będzie niezbędne do dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co stanowi realizację prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO). W pozostałym zakresie, Państwa dane osobowe zostaną usunięte po przechowywaniu ich w zakresie i czasie wymaganym przez przepisy prawa (np. obowiązki podatkowe i obowiązki wynikające z ustawy o rachunkowości) – jest to co do zasady okres 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku.

W przypadku danych osobowych przetwarzanych w ramach profilu na portalach społecznościowych, Państwa dane osobowe będą przechowywane do czasu zaprzestania obserwowania naszego profilu oraz usunięcia komentarzy i wycofania polubień i innych reakcji związanych z naszymi postami i komentarzami.

Uprawnienia w związku z przetwarzaniem danych

W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługuje Państwu prawo do:

 • dostępu do treści swoich danych (art. 15 RODO)

 • sprostowania danych (art. 16. RODO)

 • usunięcia danych (art. 17 RODO)

 • ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO)

 • przenoszenia danych (art. 20 RODO)

 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO)

 • niepodlegania decyzjom podjętym w warunkach zautomatyzowanego przetwarzania danych, w tym profilowania (art. 22 RODO) – niemniej jednak Państwa dane nie będą podlegać profilowaniu.

Jeżeli podstawą prawną przetwarzania jest Państwa zgoda, przysługuje Państwu prawo do jej wycofania w dowolnym momencie, co jednak nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed wycofaniem zgody.

Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy

Nie przekazujemy Państwa danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Polityka cookies

Na naszej stronie internetowej możemy wykorzystywać pliki cookies. Służą one nam do analizy Państwa preferencji oraz w celach statystycznych. Dzięki temu możemy dowiedzieć się w jaki sposób korzystają Państwo z naszego serwisu oraz poprawiać dostępne funkcjonalności. Mogą Państwo zarządzać plikami cookies poprzez ustawienia swojej przeglądarki. Szczegółowe informacje znajdą Państwo w naszej polityce cookies.

Prawo do wniesienia skargi

W przypadkach uznania, że przetwarzanie Państwa danych jest bezprawne przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Rekomendujemy jednak w pierwszej kolejności podjęcie kontaktu z nami – szanujemy Państwa prywatność, dlatego postaramy się wspólnie z Państwem wyjaśnić wszelkie problematyczne kwestie.