Moduł planowania implantów sterowanych protetyką z ang. Prosthetic-Driven Implant Planning  to rewolucja w leczeniu implantoprotetycznym. Automatycznie łączy dane z tomografii komputerowej i cyfrowe wyciski przy niewielkiej lub żadnej manipulacji. Wirtualnie planujemy korony i implanty na tym samym ekranie, aby wizualizować rozmieszczenie implantów w odniesieniu do kości i przyszłych uzupełnień. Pozwala idealnie zaplanować kształt, wygląd i pozycję przyszłego implantu w kości. Najważniejsze jest osiowe obciążenie śruby implantu żeby zmniejszyć ryzyko jego uszkodzenia, odkręcenia się korony lub powstania zaniku kości. Moduł planowania implantów opartych na protetyce zapewnia optymalne wyniki.

Cyfrowe planowanie implantów

Cyfrowe planowanie umożliwia nam dokładne zaplanowanie implantu przed jego wykonaniem. Dzięki temu możemy precyzyjnie określić odpowiedni rozmiar i kształt implantu, a także ustalić jego optymalne położenie w jamie ustnej. Jest to niezwykle istotne dla uzyskania trwałego i estetycznego efektu, który spełnia oczekiwania naszych pacjentów. Co więcej, dzięki temu narzędziu możemy również przewidzieć ewentualne komplikacje i uniknąć ich poprzez wczesne diagnozowanie problemów. To pozwala nam ograniczyć ryzyko powikłań i zwiększa przewidywalność wyników leczenia.

Moduł planowania implantów a wizualizacja końcowego wyniku

Jednym z największych atutów Modułu Planowania Implantacji jest możliwość wizualizacji końcowego wyniku jeszcze przed rozpoczęciem procedury. Dzięki temu możemy prezentować naszym pacjentom realistyczny obraz ostatecznego efektu, co z pewnością zwiększa ich satysfakcję i zaufanie do naszego leczenia. Oczywiście, aby korzystać z tych wszystkich możliwości, musimy odpowiednio się wyposażyć i zdobyć wiedzę na temat tego modułu. Jestem pewna, że warto poświęcić czas i środki na naukę oraz inwestycję w nowoczesne technologie, które usprawniają naszą pracę. Łatwiej jest pacjentowi zrozumieć ewentualną konieczność wykonania dodatkowych zabiegów celem poprawienia estetyki.

Współpraca z laboratorium dentystycznym

W świecie stomatologii postęp technologiczny w dalszym ciągu zmienia sposób, w jaki dentyści podchodzą do różnych metod leczenia. Jedną z takich innowacji, która wywołuje zamieszanie w tej dziedzinie, jest moduł planowania implantów sterowanych protetyką.
Moduł planowania implantów sterowanych protetyką to najnowocześniejsze narzędzie programowe, które pozwala lekarzom planować i przeprowadzać zabiegi implantacyjne z najwyższą precyzją i wydajnością. Moduł ten łączy w sobie wiedzę dentysty i technika dentystycznego, tworząc synergiczne podejście, które zapewnia pacjentom optymalne rezultaty.Tradycyjnie planowanie implantów obejmowało wiele etapów i wymagało koordynacji pomiędzy dentystą a laboratorium dentystycznym. Jednakże dzięki modułowi planowania implantów opartemu na protetyce procesy te są usprawnione w jeden płynny przepływ pracy. Umożliwia to lekarzom stomatologom skuteczne planowanie i przeprowadzanie zabiegów implantologicznych, co ostatecznie zapewnia pacjentom szybsze i bardziej przewidywalne wyniki.
Jedną z kluczowych cech tego modułu jest możliwość wizualizacji końcowego wyniku leczenia implantologicznego jeszcze przed jego rozpoczęciem. Łącząc cyfrowe wyciski jamy ustnej pacjenta z elementami protetycznymi, dentyści mogą stworzyć wirtualny model 3D proponowanej odbudowy opartej na implantach. Pozwala im to ocenić takie czynniki, jak estetyka, okluzja i funkcja, zapewniając podejście oparte na protetyce w całym procesie planowania leczenia.
Ponadto moduł planowania implantów protetycznych umożliwia doskonałą komunikację pomiędzy dentystą a laboratorium dentystycznym. Oprogramowanie umożliwia współpracę w czasie rzeczywistym, umożliwiając technikowi dentystycznemu wniesienie cennych informacji i sugestii na etapie planowania. Gwarantuje to, że obie strony będą zgodne co do celów leczenia, a ostateczna odbudowa spełni oczekiwania pacjenta.

Moduł planowania implantów to zwiększona dokładność i precyzja wszczepienia implantu

Moduł planowania implantów protetycznych znacznie zwiększa dokładność i precyzję wszczepienia implantu. Oprogramowanie wykorzystuje wirtualny model 3D, aby prowadzić dentystę podczas fazy chirurgicznej, zapewniając, że implanty zostaną umieszczone dokładnie tam, gdzie zaplanowano. To nie tylko minimalizuje ryzyko powikłań, ale także przyspiesza ogólny harmonogram leczenia.
Moduł planowania implantów oparty na protetyce okazał się również korzystny w złożonych przypadkach. Jego zaawansowane funkcje pozwalają dentystą stawić czoła wyzwaniom, takim jak ograniczona dostępność kości, ograniczenia anatomiczne i problemy estetyczne.

Autor
  • lek. dent. Lidia Kittel

    Właściciel kliniki Dr Kittel Digital Dentistry & Medicine. Absolwentka Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu. Zajmuje się implantologią, implantoprotetyką, chirurgią, zaawansowaną protetyką CAD/CAM. Trener i wykładowca w firmie GC, Stick Tech, opinion leader. Członek PSI oraz ITI. Otrzymała tytuł Trenera Roku w 2007 w Finlandii.