Dzięki technologiom i urządzeniom cyfrowym w stomatologii pacjenci i lekarze są w stanie jeszcze przed rozpoczęciem leczenia ustalić i zobaczyć efekt końcowy. Integracja wielu danych i obrazów umożliwia holistyczne podejście do każdego, nawet najdrobniejszego problemu. Czym w istocie jest stomatologia cyfrowa i dlaczego stosujemy ją w klinice Dr Kittel?

To, co najbardziej lubię w stomatologii to ciągły rozwój i podążanie za potrzebami pacjentów. Ich komfort i zdrowie są dla mnie priorytetem. Dlatego świadomie zdecydowałam się na pracę według najwyższych światowych standardów. Za najważniejsze z nich uznaję holistyczne podejście do problemu i umożliwiającą mi to stomatologię cyfrową.

Holistyczne podejście i nowoczesne technologie rozwijają stomatologię

Pod hasłem stomatologia cyfrowa w Dr Kittel kryje się wiedza medyczna z zakresu stomatologii skorelowana z najnowszymi osiągnięciami technologicznymi. Przyjmują one postać  nowoczesnych urządzeń i oprogramowania komputerowego. Umożliwiają  mi i mojemu zespołowi bardziej satysfakcjonującą komunikację z pacjentem, większą dokładność, szybszą pracę i lepsze efekty niż stomatologia tradycyjna. Dlaczego?

Technologie cyfrowe eliminują większość błędów ludzkich i ryzyk, a także pozwalają w pełni zsynchronizować cały proces leczenia uwzględniając jego wszystkie elementy. Specjalistyczne oprogramowanie zapewnia kompatybilność pracy poszczególnych lekarzy zaangażowanych w realizację planu leczenia. Pacjent, lekarze oraz technicy mogą już na wstępie ustalić i zobaczyć efekt końcowy. Na drodze do jego osiągnięcia wszystkie strony łatwo komunikują się on-line, dzielą informacjami, sugestiami, konsultują zdjęcia czy pliki poglądowe 3d adekwatnie do postępów pracy. 

Wycisk gipsowy czy cyfrowy skan wewnątrzustny?

Dla przykładu – jeszcze do niedawna przygotowując prace protetyczne miałam do dyspozycji wycisk gipsowy, który wysyłałam do laboratorium protetycznego. Tam technicy wykonywali model z gipsu i na jego podstawie przygotowywali korony protetyczne. W tym procesie mogło dojść do incydentów wpływających na końcowy efekt naszej wspólnej pracy (chociażby niedokładność wycisku czy urazy mechaniczne modelu). Innym aspektem była ograniczona kompatybilność prac protetycznych z innymi elementami planu leczenia, np. wszczepieniem implantu czy likwidacją diastemy. Cyfryzacja eliminuje te wady i sprawia, że nasza praca jest spójna i precyzyjna. Wewnątrzustny skaner 3D zastąpił nielubiane przez pacjentów wyciski i umożliwia opracowanie cyfrowego wycisku i modelu odbudowy (wax-up). Stały dostęp do niego mają wszyscy lekarze i technicy uczestniczący w leczeniu. Ale protetyka to tylko ułamek prac, gdzie zastosowanie mają technologie cyfrowe.

Stomatologia cyfrowa – z korzyścią dla pacjenta i lekarza

Stomatologia cyfrowa: od diagnostyki po kompleksowe odbudowy zwarcia

Faktycznie, jeszcze do niedawna stomatologia cyfrowa kojarzona była głównie z protetyką stomatologiczną, a dokładniej produkcją uzupełnień protetycznych w technologii CAD/CAM. Dziś to pojęcie oznacza o wiele więcej, choć w przypadku wielu gabinetów stomatologicznych proces cyfryzacji wciąż nie osiągnął znaczącego postępu. W dużej mierze wiąże się to z  brakiem sprzętu i kwalifikacji lekarzy. W naszej klinice stomatologia cyfrowa znajduje zastosowanie praktycznie w każdym obszarze pracy i jest klamrą spinającą różne specjalizacje.

Diagnostyka cyfrowa

Zacznijmy od diagnostyki. W tomografii komputerowej wykonujemy ekstremalnie precyzyjne badania radiologiczne w ujęciu 3D, obejmujące wszystkie struktury twarzoczaszki i przesyłamy je do komputera. Razem z cyfrowymi zdjęciami fotograficznymi i skanami wewnątrzustnymi stanowią one bazę do kolejnych prac i symulacji przebiegu i efektów leczenia. Zintegrowanie danych z kilku urządzeń (tomograf komputerowy, kamera, skaner wewnątrzustny, aparat fotograficzny czy też skaner 3D twarzy) daje nam pełny, trójwymiarowy obraz uzębienia i interesujących nas struktur w twarzoczaszce pacjenta. W ten sposób szybko i precyzyjnie przenosimy do komputera wszystkie potrzebne nam o pacjencie. Wspólnie z całym zespołem wykorzystujemy to na dalszych etapach pracy.

Implanty i kompleksowe odbudowy protetyczne

W implantologii i implantoprotetyce specjalne oprogramowanie umożliwia m.in. stworzenie szablonów chirurgicznych. Precyzyjnie określają one lokalizację wszczepianego implantu. W ortodoncji cyfrowe skanowanie wewnątrzustne 3D umożliwia wprowadzenie obrazów do oprogramowania, które wylicza różnego rodzaju wskaźniki. Są one potrzebne do precyzyjnego zaplanowania leczenia ortodontycznego przez lekarza. Tworzymy wirtualne analizy zgryzu i symulacje efektów leczenia, w tym opcjonalne ekstrakcje i przyszłe ustawienie korzeni zębów. Pacjent widzi efekt końcowy leczenia na swojej twarzy w komputerze jeszcze przed założeniem aparatu. Istnieją również narzędzia służące cyfrowemu monitoringowi postępów leczenia ortodontycznego. Dzięki nim pacjent ma szansę robić dokumentację w domu i dowolnego miejsca na świecie (tzw. dental monitoring), pozostając online z lekarzem za pomocą specjalnej aplikacji. 

Przed zabiegami z zakresu stomatologii estetycznej jesteśmy w stanie razem z pacjentem zaprojektować przyszły uśmiech, w tym dokładny kształt i kolor zębów. Pracujemy na zdjęciu twarzy pacjenta na ekranie komputera Widząc przyszłą wersję siebie pacjent ma pewność efektu leczenia zanim jeszcze usiądzie na fotel.

Wreszcie, stomatologia cyfrowa znajduje szerokie uzasadnienie w protetyce, gdzie korzystamy z całej gamy cyfrowych narzędzi. Programy komputerowe umożliwiają szczegółową analizę twarzy i kształtu przyszłych zębów. Cyfrowe skany, wyciski, projekty odbudowy (wax-up), wirtualne wizualizacje uśmiechu, wydruki i frezarki 3D – to tylko przykładowe elementy całego procesu.

Stomatologia cyfrowa – z korzyścią dla pacjenta i lekarza

Przyszłość należy do stomatologii cyfrowej

Jako lekarz z ponad 20-letnim doświadczeniem w leczeniu różnych przypadków – odbudowy jednego zęba po kompleksowe implantoprotetyczne odbudowy zwarcia, mogę śmiało powiedzieć, że stomatologia cyfrowa zapewnia doskonałą precyzję, dokładność wyników i szybkość działania. Nowoczesne skanery wewnatrzustne pracują z dokładnością do 20 mikronów, podczas gdy ludzki włos ma grubość ok. 100 mikronów! Zaletą jest również możliwość uniknięcia ewentualnych błędów ludzkich. Stomatologia cyfrowa to również lepsze planowanie leczenia przed jego rozpoczęciem. To bardzo ważne z punktu widzenia pacjenta. 

Technologia CAD-CAM

Niewątpliwie stomatologia cyfrowa jest przyszłością stomatologii, która dzieje się już dziś na naszych oczach. Jej poszczególne elementy, takie jak skanery wewnątrzustne czy technologia CAD-CAM są coraz powszechniejsze. Inne – jak specjalistyczne oprogramowania ułatwiające prace implantoprotetyczne czy wirtualny monitoring leczenia ortodontycznego – są stosowane przez wybranych stomatologów. Jeszcze inne – jak elektroniczny łuk twarzowy czy rejestracja dynamicznej okluzji przez skaner wewnątrzustny – wymagają dalszego rozwoju i w powszechnym użytku są raczej pieśnią przyszłości. Kluczowe pozostaje stałe śledzenie rozwoju nowości w tej dziedzinie i równoległe samodoskonalenie, co w klinice dr Kittel nieustannie robimy.

Autor
  • lek. dent. Lidia Kittel

    Właściciel kliniki Dr Kittel Digital Dentistry & Medicine. Absolwentka Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu. Zajmuje się implantologią, implantoprotetyką, chirurgią, zaawansowaną protetyką CAD/CAM. Trener i wykładowca w firmie GC, Stick Tech, opinion leader. Członek PSI oraz ITI. Otrzymała tytuł Trenera Roku w 2007 w Finlandii.