Stosowanie materiałów na bazie tlenku cyrkonu w parze z technologią CAD/CAM umożliwia tworzenie wysokiej jakości uzupełnień protetycznych, nawet w bardzo trudnych warunkach zgryzowych. Szczególne znaczenie ma tu zapewnienie prawidłowego zaguzkowania zębów i poprawnej okluzji, przy jednoczesnym odtworzeniu naturalnej estetyki uśmiechu.

W poprzednim artykule pisałam o szczególnych cechach koron typu „full contour” z tlenku cyrkonu. Dziś kilka słów o technologii, w jakiej powstają te korony, czyli komputerowo wspomaganym projektowaniu i wykonywaniu prac protetycznych (CAD/CAM).

CAD – projektowanie wspomagane komputerowo

Cyfrowe skanowanie wewnątrzustne

Tworzenie korony pełnokonturowej rozpoczyna się od cyfrowego skanowania wewnąrzustnego pacjenta. Skaner rejestruje zarówno widok zębów, jak i tkanek miękkich. Cyfrowe skanowanie oferuje wiele korzyści w stosunku do analogowych metod tradycyjnych (wycisków w masie). Kluczowa zaleta to niezmienna podczas całego procesu precyzja pracy, od projektu przez laboratorium aż do końcowej produkcji. Nic tu nie może się przesunąć czy ukruszyć.

Wirtualny projekt odbudowy

Trójwymiarowy obraz jamy ustnej trafia do komputera, gdzie wykonujemy wirtualny model odbudowy. Widok można dowolnie powiększać i obracać. Zarejestrowane z wysoką precyzją, unikalne jak linie papilarne, powierzchnie i krawędzie zębów, położenie punktów stycznych i guzków zostają przeniesione na projekt. Technologia CAD umożliwia jego wykonanie w oparciu o zasoby biblioteki kształtów zębów. I choć system sam jest w stanie wyszukać najbardziej zbliżone wzory, to operator ma na projekt realny wpływ i może go modyfikować w zależności od wymagań danej sytuacji. Wirtualna praca powstaje na bazie skanów żuchwy i szczęki ustawionych w prawidłowej okluzji.

Cyfrowa analiza okluzyjna

Wykonany w ten sposób projekt uzupełnienia protetycznego jest analizowany w wirtualnym artykulatorze. Działa on na podobnych zasadach co artykulator manualny. Symulacja odwzorowuje naturalne ruchy żuchwy względem szczęki, w tym ruchy boczne, doprzednie, tzw. prowadzenie kłowe czy sieczne. Zwarcie można dowolnie podnieść lub obniżyć dostosowując do warunków anatomicznych pacjenta. Wszystko po to, aby zaprojektowana korona nie powodowała dyskomfortu czy dysfunkcji w stawach skroniowo-żuchwowych, a także nie wymagała znaczących korekt po jej wydrukowaniu.

Algorytmy to nie wszystko

Jak sama nazwa wskazuje, komputer w projektowaniu CAD ma funkcję wspomagającą (CAD – Computer Aided Design), co oznacza, że głównym sprawcą wciąż pozostaje człowiek. Projektując odbudowę protetyczną, lekarz i technik stomatologiczny uczestniczą czynnie w procesie twórczym, bazując na swojej wiedzy i doświadczeniu, ale również kunszcie artystycznym. Algorytmy komputera mają za zadanie ich wspomagać czyniąc pracę bardziej precyzyjną i przewidywalną.

CAM – produkcja wspomagana komputerowo

Kolejny etap to produkcja. Wirtualny projekt trafia do frezarki wycinającej uzupełnienia. Podobnie jak w przypadku projektu, tu również, komputer wspomaga specjalistów (CAM – Computer Aided Manufacturing), ale ich nie zastępuje. Na tym etapie, za sprawą druku 3D i frezowania powstają wysoce estetyczne i precyzyjne monolityczne korony protetyczne.

Jak powstaje pełnokonturowa korona z tlenku cyrkonu?

Tlenek cyrkonu do frezowania występuje w postaci prefabrykowanych bloczków. I choć czysto chemiczny cyrkon jest bardzo jasny i biały, to można nadać mu kolor barwnikami organicznymi. W zależności od systemu możemy wybrać tlenek cyrkonu w różnych odcieniach i stopniach przezierności.

Prace w pełnym konturze nie wymagają ręcznego napalania ceramiki, a więc całość może być wykonywana cyfrowo. Jednak nawet genialnie wymodelowana korona nie spełni oczekiwań pacjenta, jeśli jej kolor i transparencja odbiega od reszty naturalnych zębów. Dlatego korony pełnokonturowe mogą podlegać dalszej, ręcznej charakteryzacji. W tym celu technik dentystyczny manualnie koryguje powierzchnie korony, przekładając na nie naturalną dynamikę światła. Ostatnim etapem jest glazurowanie.

Druk koron pełnokonturowych w technice 3D nie tylko skraca czas pracy w porównaniu do tradycyjnych metod warstwowego napalania ceramiki w piecu, ale również zapewnia doskonałe odwzorowanie projektu i ogranicza ryzyko błędu. A nawet jeśli błąd wystąpi, możemy go szybciej skorygować.

Korony protetyczne z komputera – zalety

W wśród zalet cyfrowego projektowania i produkcji koron protetycznych wymieniłabym, poza najwyższą precyzją odtworzenia naturalnych kształtów zębów, również możliwość archiwizacji danych. Skaner rejestruje zarówno sytuację wyjściową, jak i po preparacji zębów, czyli ich przygotowaniu do osadzenia odbudowy protetycznej. W pamięci komputera archiwizowane są też dane finalnie wydrukowanej korony. Dzięki temu w razie potrzeby (np. awarii czy utraty) w dowolnym momencie możemy ją szybko i bardziej ekonomicznie odtworzyć, nawet po wielu latach. Zaletą technologii cyfrowej jest również fakt, że operuje obrazem – językiem zrozumiałym zarówno dla pacjenta, jak i lekarza i technika dentystycznego, co znacznie usprawnia i skraca cały proces leczenia.

Autor
  • lek. dent. Lidia Kittel

    Właściciel kliniki Dr Kittel Digital Dentistry & Medicine. Absolwentka Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu. Zajmuje się implantologią, implantoprotetyką, chirurgią, zaawansowaną protetyką CAD/CAM. Trener i wykładowca w firmie GC, Stick Tech, opinion leader. Członek PSI oraz ITI. Otrzymała tytuł Trenera Roku w 2007 w Finlandii.